Kanal Freze

Kanalizasyon veya boru hatlarında (Atıksu,yağmursuyu, kimyasal ve endüstriyel atıkların taşındığı boru hatları v.b.) oluşan tıkanıklık ve daralmalara neden olan malzemeleri dışarıdan herhangi bir müdehaleye gerek kalmaksızın temizler.


PVC, HDPE,CTP gibi esnek borular , beton borular,betonarme borular, AÇB borular, kanal içerisinde bulunan ağaç kökleri, contalar ile boru civarında oluşan yağ ve tortu tabakaları temizlenir.

Kesilecek yada temizlenecek materyal cinsine uygun başlık tipleri bulunur. Kaplama yapılan kanallarda rabıt yerleri tespit edilir ve kaplama sonrasında rabıt yerleri açılır.

Kanal Görüntüleme ile neler yapılabilir ?

  • Kanal temizliği durumu analiz edilir.
  • Borulardaki problemli bölümler ve yapısal hatalar tespit edilir.
  • Kanala giren veya çıkan su sızmaları noktasal olarak tespit edilir.

Bilgi Ve İletişim