Mühendislik ve Müşavirlik

Mühendislik Ve Müşavirlik

Firmamız deneyimli kadrosu, saha tecrübesi ve makine donanımı ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre altyapı ile ilgili her türlü mühendislik ve müşavirlik çözümleri sunmaktadır.


Danışmanlık hizmetlerimiz

  • Optimum çözüm alternatiflerinin oluşturulması,
  • Su kaynakları ve dağıtım ağına yönelik sayısal modelleme ve optimizasyon çalışmaları,
  • Gereksinim tespiti,
  • Mevcut sistem ve kaynakların performans değerlendirmesi,
  • İçme suyu ve Atık su hatlarında görüntüleme, temizlik, rehabilitasyon ve kazısız noktasal tamiratlar,
  • Master plan hazırlıkları,
  • Fizibilite çalışmaları,
  • Mevcut sistemlerin analiz edilmesi,

Bilgi Ve İletişim